Petkova zgodovinska

Vodoravno
1 zmota
5 predhodnica lave
8 glamur
9 izvoljen predstavnik
10 nosilec oblasti
11 konec prebavnega trakta
13 predsednik 4N
17 pripomoček za žaganje
18 samodržec
21 je fižolaste oblike
22 krilo
23 hitro zajoče
24 vnaprej
Navpično
1 poskrbi, da jed ni pusta
2 v neposredni okolici
3 ne izhaja redno
4 ustanovljena 5. maja 1945
5 na dnu potoka
6 velikani
7 umetnik na trapezu
12 športnik
14 okoli mesta ali gradu
15 tekstilni delavec
16 najdemo jih v knjigi ali na kompasu
19 pregovor
20 eksplozivno sredstvo