Navigacijska

Vodoravno
1 nakazilo
7 dobesedni zapisnik
8 zvitek
9 del foto opreme
11 glasbeni scenarist
12 čuva ladjo
Navpično
2 ni dovolj plitev
3 rimski Eros
4 hazarderjev drugi dom
5 omogočiti pretok
6 zastarel navigacijski instrument
10 obok