Velika sobotna

Vodoravno
1 naratorka
10 domače drevo
11 špicelj v vrtcu
12 olajša zavijanje
13 vzpetina
15 očiščeni od snega
17 del mesta
19 nekoč so imele kožo
20 v avtu so za varnost, v postelji za udobje
22 pred 1. januarjem
23 lahkomiselnost, neresnost
26 podstavek
27 nekoč je imel moda
28 najstrožja kazen
Navpično
2 povsod pogosta
3 znižanje dna
4 ruralno
5 zaspanost
6 prekrivajo oči
7 z njim ni težko opraviti
8 po naročilu
9 družabni, uradni, državniški
14 upognjeno
16 smotrno razporejen nasad različnega drevja za študijske namene
18 stavba
21 tolažba
24 začetek potovanja z letalom
25 nujen za razmnoževanje