Kapusnice

Vodoravno
6 kapusnica
7 kapusnica
10 nepremični del motorja
11 del atoma
12 izobražen
13 ameriški šakal
14 zunanji rob
15 takoj, ko bo mogoče
17 kapusnica
19 ameriška reka in država
20 v tujino ali iz avtoceste
21 vloga
22 kapusnica
23 veselje
24 stroj za tkanje
25 stara zastava
Navpično
1 kapusnica
2 pereč
3 skrajno cerkveno usmerjen
4 iz zasebnega narediti skupno
5 odsotnost agresije
8 članica orkestra
9 kapusnica
16 stotine
18 pastirjev najboljši prijatelj
21 sorodnica kapusnic