Četrtkova

Vodoravno
1 Citroen DS
3 piči, pa ni kača
7 ne pozna vseh črk
8 pekel
11 klovnovo prevozno sredstvo
12 pekoča korenina
13 živalski hotel
Navpično
1 jed na žlico
2 igra s kroglami
4 ne posajen ne posejan
5 rezervoar
6 dovoljenje
9 0,5 zdravja
10 osreči jagra