Dvodelna

Vodoravno
6 s strani
7 iz tujine
8 pri nas nekoč 35g, v Ameriki danes 28g
9 na kruhu s čebulo
10 smer neba
13 ima zgornji in spodnji del
15 potrebuje podnapise
16 prašič
17 znak
Navpično
1 uporaba pluga
2 obvezna v e-poštnem naslovu
3 čarodejstvo z dimom in ogledali
4 vedno dobrodošel, če si ga le lahko privoščite
5 držanje jezika
11 npr. Zemljina krožnica
12 obleka za stopala
14 inovacija
15 v gozdu ali pri tabli