Prikupna

Vodoravno
5 suša, povodenj, lakota
6 posebej
8 v risanki mu lovec ubije mamo
9 starogermanska črka
10 distribuirati
13 razbije grajska vrata
15 ima polico
17 odgovoren za nastalo situacijo
18 financiral Vodnika in Linharta
Navpično
1 prikupna
2 ima ga 1N
3 npr. Pehta
4 planet
7 okruten
11 nepogrešljiva v kuhinji
12 del glave
14 vrstica pesmi
16 redko tkana, mehka tkanina