Skrita tema

Vodoravno
5 nekoč Slovenija
8 leta po zraku, pa ni ptič
9 zasilno prenočišče
11 začetek načrta
12 TEMA
13 mladič domače živali
14 nima okusa
15 zavarovalni, borzni, tajni
16 REŠITEV
21 oče prvega aviatičarja
23 okoliš
25 cirkuški delavec
28 TEMA
29 teče v Savo
30 predhodnik avtomehanika
31 se spozna
32 ponavadi raste ob rekah in potokih
Navpično
1 ubije jih odjuga
2 spremenjeno v tekočino
3 začasna prekinitev dihanja
4 kontraceptiven
5 TEMA
6 še bolj rad
7 premikati se kot kenguru
9 igra s kroglami
10 Amin
17 zlogovna abeceda
18 živel bo večno
19 smeti
20 igra s kartami
22 TEMA
24 posledica obroka
26 paluba
27 priloga Dela