Skrita tema

Vodoravno
1 TEMA
4 randi
8 maščoba
9 spil je manj
11 točno
12 tekmovalna telovadba
13 sveti bik
14 indirekten
17 dvoživka
18 TEMA
21 gozdarski uslužbenec
23 sodeluje v tekmi ali v drami
24 razgledišče
25 et cetera
26 nekdanji ljubljanski nadškof
27 npr. gripa
Navpično
1 madžarska alkoholna pijača
2 prebiva v isti celici
3 pridelek
5 TEMA
6 neodložno
7 samorodna trta z majhnimi, temno modrimi grozdi
10 REŠITEV
15 neprepričljivo
16 zvezdica
17 obroč
19 dodatek, popravek
20 obračati
22 TEMA