Sobotna slovanska

Vodoravno
1 Slovan
4 Slovan
6 ob 1. maju ali turškem vpadu
11 knjižen
12 črn ptič
13 Slovan
14 nasrkati
16 Slovan
18 predpostavljen glasbenikom
20 Slovan
21 neželen
24 Slovan
25 Slovenec Slovencu
29 izliv
30 investitor
31 pisatelj France
32 Slovan
33 Slovan
Navpično
1 Slovan
2 vodna rastlina
3 nekdanja tiskarna v Celju
5 fizik Albert
7 predpostavljen učiteljem
8 strokovnjak za slovanske jezike
9 Slovan
10 Slovan
15 Slovan
17 dovoljenje, soglasje
19 strelno orožje
22 Slovan
23 Brutov očim
26 npr. 6V
27 brez njega bi nam padle hlače
28 kavbojska vrv