Sobotna rokerska

Vodoravno
1 mejna reka
4 starinska pisava
10 služi na ilegalnem tržišču
12 slovenski bend
13 finomehanik
15 surovina za platno
16 ne prodaja novih stvari
19 slovenski bend
21 mlaka za napajanje živine
22 pojoča kaznovalka
23 aboridžin
26 protiustavna lastnost zakona
27 slovenski bend
28 odpadna roba
Navpično
2 s kalkulatorjem ali s pestmi
3 snov, ki jo telo spremeni v vitamin
5 poltron
6 sila, potreba
7 slovenski bend
8 drugače
9 vrnitev
11 zimska disciplina
14 ima pooblastilo za uporabo sile
17 postavil sonce v središče
18 suhec
20 švedska lestev
21 v službo hodi ekološko
22 v žitu in krompirju
24 dajatve
25 vozi ga 21N