Sobotna velikonočna

Vodoravno
1 priprošnja
5 pristanišče
8 lopar
9 prekop
10 tako jaz kot ti
12 pozitivec
16 duhovnik
17 okrajšava za novi 4N
19 5V, 1N, 22N, 28N
23 Brestanica, Velenje, Šoštanj
24 frizura
26 skrivni verski ritual
29 zvok
31 še ne bik
33 čreslovina
35 nočni, ob palici
36 vsi smo za
Navpično
1 kraljevič
2 orožje
3 steber v Ameriki
4 stari, srednji, novi
5 satelit
6 10 minut hoje
7 gledališko delo
11 britanska letalska družba
13 vozilo
14 inženir
15 5V, 1N, 22N, 28N
18 III+III
20 nekdo
21 gradbeni material
22 Bor in Lahovnik
25 nobelovec Dario
27 element in satelit
28 stereotipen Slovenec
30 hčerkin nečak
32 klop
34 preživel poplavo