Petkova botanična

Vodoravno
5 vrsta telovadbe
7 evropska avtomobilska znamka
10 obhod
11 puška, meč, kopje
12 mesto v Avstriji
13 šahovska figura
14 skalnata planota v gorah
16 kanadska provinca
18 razhudnikovka
20 velik lavor
21 npr. germanizmi
22 leta po zraku, pa ni letalo
23 razhudnikovka
24 slovenska radijska postaja
25 neobljudeno
26 razhudnikovka
Navpično
1 razhudnikovka
2 prikaz notranjosti
3 da ne bi razlagal na dolgo in široko ...
4 v tem trenutku
6 leposlovje
8 razhudnikovka
9 razhudnikovka
15 morda pride slačifant
17 abeceda
19 prebivalec primorskega mesta
22 pred kratkim umrli amerišli glasbenik
23 vse razen glave in udov