Evrovizijska

Vodoravno
1 živi v gozdu
5 nastopila na evroviziji
9 članica benda
10 nekdanje poimenovanje prebivalcev sosednje države
12 nič ne upa
13 nastopil na evroviziji
15 tipka na tipkovnici
16 nabor pesmi
19 povzroča glavobol
20 najmanjši, temeljni in nedeljivi delec snovi, ki gradi protone in nevtrone
21 nastopil na evroviziji
24 bes
26 arabski kralj
27 nastopila na evroviziji
29 nastopile na evroviziji
30 zelo verjetno
Navpično
2 identičen
3 med triasom in kredo
4 pogosto
5 zajedljivi
6 srebro
7 prisilna odselitev
8 nastopila na evroviziji
9 nastopila na evroviziji
11 nuklearni
14 nekdanje evropsko cesarstvo
17 pravočasno obveščen
18 nastopil na evroviziji
22 klinčki
23 deli dirke
25 lokacija
28 računalniška tomografija