Prazniki

Vodoravno
5 praznik
7 religija
8 tako pravijo
10 Barbikin fant
11 obvlada bonton
13 voltaža
14 IVII
16 denar
17 sugestija
19 ustreznost
Navpično
1 latinski ples
2 glavna bolnišnica v Sloveniji
3 junakinja
4 praznik
5 praznik
6 praznik
9 podlaga
12 pes z visečimi uhlji
15 dekret
18 igralke Zupančič, Krajnc, Babić