Gostiteljice Eura

Vodoravno
5 gostila Euro 2008
6 hitra hrana
8 gosti Euro 2016
9 kljub odlični igri, nikoli ni smel igrati na Euru
10 slovenski nogometni trener
11 dobro vidna točka
12 gostila Euro 2004
14 število predskupin na Euru 2016
16 gostila Euro 2008
19 gostila Euro 2000
Navpično
1 povzroča prijemanje gumbov
2 danes pred dopoldnevom
3 gostila Euro 2012
4 ne vidi smisla
5 postaven, vsaj nad pasom
7 gostila Euro 2000
11 sandal, copat, škorenj
13 močnejša od razuma
15 kombinacija pri pokru
17 ravnokar pripravljen
18 plačilno sredstvo na Kitajskem