Zvedava

Vodoravno
1 vstajajo zgodaj
3 politični ali pasji
7 izgubiti sijaj
8 zvedava
10 izohipsa
11 poveljstvo
12 divji kopitar
Navpično
1 prenese vse
2 v njej mašuje škof
4 nadlegujejo jo paparaci
5 VIII × VII
6 čistiti z vodo
9 ara
10 brez vozila